Naszym celem jest wspomaganie podnoszenia poziomu umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli, dyrektorów szkół oraz kadry zarządzającej oświatą.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących oraz organizowanych przez nas konferencjach.
Najbliższe szkolenia
Fundacja zajmuje się prowadzeniem zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 3-5 lat na terenie Poznania, Wrocławia, Łodzi, Gdańska, Szczecina i Warszawy.

Proponowane zajęcia polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać kreatywność.
Tematy zajęć dodatkowych:
Obecna oferta zajęć dodatkowych prowadzonych przez Fundację dotyczy m.in. zumby, rytmiki, zajęć teatralnych, tańca, gimnastyki, judo czy religii.
Zobacz więcej