Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE metoda D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch"

Blok zajęć artystycznych

Twórczość plastyczna jest dla dziecka źródłem radości, dobrej zabawy, poznawania i wyrażania siebie. Dzięki rysowaniu dziecko odkrywa świat.

 

Zabawy plastyczne dla dzieci mają wiele zalet: kształcą w dziecku zdolności manualne, które wykorzysta później do nauki pisania. Zajęcia plastyczne dla dzieci pozwalają na poprawę  koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dzięki różnorodności materiałów plastycznych dziecko może stymulować swoje zdolności twórcze, rozwija fantazję, poprawia myślenie, poszukuje nowych rozwiązań i skojarzeń.