Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Blok zajęć ruchowych

Na zajęciach dzieci poznają tradycyjne piosenki krajów europejskich, nauczą się śpiewać do akompaniamentu instrumentów tradycyjnych, będą miały okazję pograć na instrumentach tradycyjnych oraz konstruować najprostsze instrumenty. Podsumowaniem zajęć będzie występ dla rodziców.  

 

Udział w zajęciach ma na celu: kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych, kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego,
rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.