Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

ZABAWA NA STRUNACH – PODSTWY GRY NA GITARZE

Blok zajęć artystycznych

Twórczość  jest dla dziecka źródłem radości, dobrej zabawy, poznawania i wyrażania siebie.

 

Nauka gry na gitarze pozwala odkryć u dziecka pokłady wrażliwości. Sprawia, że dziecko wkracza w świat muzyki i staje się jego świadomym „elementem”. Wyostrza się zmysł słuchu, słuch muzyczny, ćwiczy się pamięć muzyczna. Dziecko rozpoznaje dźwięki, umie zagrać prostą melodię ze słuchu, zauważa muzykę, która je otacza, brzmi w przyrodzie, słyszy jej różnorodność i piękno. Uwaga : spotkania to bardziej zabawa z instrumentem, gdyż mięśnie  nie są jeszcze na tyle dobrze rozwinięte, żeby dziecko mogła nauczyć się np. akordów.