Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

RUCH W RYTMIE Metoda Marii i Alfreda Kniessów

Blok zajęć ruchowych

Ruch w rytmie - jest rodzajem gimnastyki  rytmicznej, utanecznionej.

 

Ruch w rytmie uwrażliwia na muzykę, rozwija koordynację wzrokowo-

słuchowo- ruchową, funkcje percepcyjno- motoryczne. Zajęcia umożliwiają rozwijanie poczucia rytmu, orientacji w schemacie własnego ciała i odróżnianie prawej i lewej strony ciała. Podczas zajęć liczy się dobre samopoczucie i atmosfera radości.