Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

PIŁKA NOŻNA - ZAJĘCIA Z PIŁKĄ

Blok zajęć ruchowych

Zajęcia z piłką wpisują się w ogólnopolski system rozrywki ruchowej dla dzieci w wieku przedszkolnym. Składa się on z unikatowych projektów promujących kulturę fizyczną i wszechstronny rozwój ruchowy wśród przedszkolaków. 

 

Zajęcia z piłką  zapewniają dzieciom rozrywkę i edukację ruchową, tak ważną dla młodego pokolenia. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój ruchowy, przeciwdziałanie otyłości i zapobieganie zwolnieniom z zajęć wychowania fizycznego. Podczas ćwiczeń wykorzystywane są elementy gry w piłkę nożną.