Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

JUDO - SZTUKI WALKI

Blok zajęć ruchowych

Trening  pomaga korygować wady postawy, a ze względu na częstą asynchroniczną pracę stóp i dłoni podczas wykonywanych technik, pozytywnie stymuluje pracę mózgu.

 

W czasie zajęć dzieci uczą się m.in. panowania nad własnymi odruchami, koordynacji ruchów, amortyzacji upadku, synchronizacji i swobody w ćwiczeniach z partnerem oraz przewidywania skutków działania własnego i innych. Ćwiczenia sprzyjają poprawie refleksu, koncentracji i wyciszeniu dziecka.