Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Judo

Treningi są wspaniałym przygotowaniem do uprawiania każdej dyscypliny sportu, a także receptą na wychowanie zdrowych i silnych dzieci, zarówno fizycznie jak i psychicznie. Dzieci uczą się różnych zachowań i podstawowych elementów judo poprzez zabawę. Nasze motto to: sport poprzez zabawę. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo i gimnastyki.