Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Hipika

Hipoterapia- obcowanie z koniem i jego otoczeniem nie tylko wzbogaca wiedzę w świecie, ale uczy również samodzielności, odpowiedzialności i współpracy z innymi. Pełne bezpieczeństwo - jedna osoba do prowadzenia konia jedna do asekuracji dziecka. Koniki przyjadą do Przedszkoli .