Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

GIMNASTYKA DLA SMYKA – JEGO RĘKI

Blok zajęć intelektualnych

Gimnastyka dla smyka czyli terapia ręki to usprawnianie funkcji, dzięki którym dziecko efektywnie osiąga optymalny poziom umiejętności manualnych.

 

Są to ćwiczenia i zabawy rozwijające sprawność ruchową w obrębie całej kończyny górnej dziecka, umiejętności chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, a w końcowym etapie obejmują ćwiczenia grafomotoryczne i naukę pisania.

Dla kogo:

  • dzieci, które niechętnie podejmują czynności manualne (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
  • dzieci, które mają problem w czynnościami takimi jak: ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików itp.