Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Gimnastyka

Ruch jest podstawowym bodźcem rozwojowym. Wpływa stymulująco na rozwój dziecka. Okres pobytu dziecka w przedszkolu jest szczególnie znaczący dla kształtowania jego motoryki. W tym okresie dziecko nabywa pewnych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. W naszym przedszkolu na zajęciach z gimnastyki dziecko uczy się nowych ruchów, ćwiczeń, zabaw. Obserwuje także jak wykonują je inne dzieci, rywalizuje z nimi. Proponowane ćwiczenia są dostosowane do aktualnych możliwości i umiejętności dzieci z danej grupy wiekowej. Dominuje w ćwiczeniach forma zabawowa oparta na podstawowych ruchach takich jak: bieg, rzut, skok. Gimnastyka korekcyjna – ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy.