Zajęcia dodatkowe

Fundacja oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, które zapewniają wszechstronny rozwój oraz odkrywanie zainteresowań i talentów każdego dziecka. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

ATRETERAPIA

Blok zajęć artystycznych

Twórczość jest dla dziecka źródłem radości, dobrej zabawy, poznawania i wyrażania siebie. Dzięki obcowaniu z plastyką , muzyką i literaturą dziecko odkrywa świat.

 

Zajęcia stworzone są z myślą o rozwijaniu umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych, rozwijaniu umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami dzieci w przedszkolu. W trakcie trwania zajęć wykorzystywane są różne formy arteterapii: plastykoterapia, muzykoterapia, choreoterapia, biblioterapia. Korzystając z tych form, poprzez metaforę prac plastycznych, dźwięku, tańca, tworzenia bajki i wizualizacji, dziecko integruje się z rówieśnikami, uczy się komunikacji z nimi, nawiązuje relacje oraz rozwija umiejętności radzenia sobie z emocjami. Każda godzina cotygodniowych spotkań rozpoczyna i kończy się autorską piosenką powitalną i pożegnalną, a pomiędzy ćwiczeniami wykorzystującymi arteterapię wplatana jest relaksacja i ruch