Szkolenia
Pod patronatem Fundacji Edukacja Dla Przyszłości we wrześniu 2015 roku zostało utworzone Centrum Edukacji dla Przyszłości NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Centrum posiada  zaświadczenie Nr DE-III-6.5471.12.2015  o wpisie  do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia, które wydał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Do głównych zadań Centrum należą działania mające na celu:
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli;
  • podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.