Podnoszenie poziomu kształcenia to nasza misja.

Fundacja Edukacja dla Przyszłości jako organizacja pozarządowa działająca w obszarze edukacji ustawicznej podważa tradycyjny pogląd o konwencjonalnym podziale ludzkiego życia na trzy etapy: szkołę, pracę i odpoczynek w okresie starości.

Naszym zdaniem, nawet edukacja przedszkolna jest pierwszym ogniwem kształcenia, przygotowującym jednostkę do dalszej, stałej aktywności edukacyjnej. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby promować i tworzyć jak najlepsze warunki dla rozwoju dzieci, będąc jednocześnie przekonani o tym, że to właśnie od jakości edukacji najmłodszych zależy rozwój gospodarczy naszego kraju. Fundacja zajmuje się upowszechnianiem wychowania przedszkolnego poprzez m.in. udzielanie wsparcia samorządom terytorialnym oraz określanie standardów jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym misją Fundacji Edukacja dla Przyszłości jest odpowiadanie na niezaspokojone potrzeby społeczne, w tym szczególnie potrzeby edukacyjne poprzez profilaktykę, kompensację, a przede wszystkim edukację realizowaną na terenie całej Polski.

Nie zapominając o tym, że w prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważną rolę odgrywa nauczyciel, Fundacja wspomaga również podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez organizowanie różnorodnych form doskonalenia i wymiany doświadczeń dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczycieli i dyrektorów szkół.

Pod patronatem Fundacji Edukacja Dla Przyszłości we wrześniu 2015 roku zostało utworzone Centrum Edukacji dla Przyszłości NIEPUBLICZNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Centrum posiada  zaświadczenie Nr DE-III-6.5471.12.2015  o wpisie  do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia, które wydał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Do głównych zadań Centrum należą działania mające na celu:
  • wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli;
  • podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.
Sprawozdania finansowe