Zawieszenie działalności Punktów Przedszkolnych do 10.04.2020 r.
Kategoria:

Potwierdzamy przedłużenie zawieszenia działalności wszystkich naszych placówek na terenie Polski do dnia 10 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo,

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - potwierdzamy przedłużenie zawieszenia działalności wszystkich naszych placówek na terenie Polski do dnia 10 kwietnia 2020r.

z poważaniem
Zarząd Fundacji Edukacja dla Przyszłości