WAŻNY KOMUNIKAT!
Kategoria:

WAŻNY KOMUNIKAT! Szanowni Państwo, Zgodnie z decyzją i działaniami podjętymi przez Państwo Polskie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, fundacja Edukacja dla Przyszłości w Publicznych Punktach Przedszkolnych we Wrocławiu tj. w

WAŻNY KOMUNIKAT!

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją i działaniami podjętymi przez Państwo Polskie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, fundacja Edukacja dla Przyszłości w Publicznych Punktach Przedszkolnych we Wrocławiu tj. w Punkcie Przedszkolnym Jacek i Agatka oraz w Punkcie Przedszkolnym Czerwony Kapturek działa zgodnie z zaleceniami władz. W duchu współpracy i odpowiedzialności nasze punkty przedszkolne zawieszają działalność dydaktyczno-wychowawczą od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020. Zalecenia Ministra Zdrowia dotyczą pozostania w tym czasie w domu. Nie jest to czas ferii dla młodzieży.

O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Równocześnie przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpiecznego kontaktu z innymi osobami.

z poważaniem
Zarząd Fundacji Edukacja dla Przyszłości