Rekrutacja do Punktów Przedszkolnych na rok 2019/2020 we Wrocławiu.
Kategoria:

1. Zarządzenie Zarządu Fundacji Edukacja dla Przyszłości z dnia 30.01.2019 r. w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z punktacją oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ustalonych kryteriów, a także ustalenia wzoru wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznych Punktów Przedszkolnych na terenie miasta Wrocławia, dla którego organem prowadzącym jest Fundacja Edukacja dla Przyszłości.

Zobacz treść Zarządzenia

2. Wniosek na rok szkolny 2019/2020 P.P Czerwony Kapturek

3. Wniosek na rok szkolny 2019/2020 P.P Jacek i Agatka

4. Oświadczenie rodzica do wniosku na rok szkolny 2019/2020